• ZOM Development

    Investeren in de ontwikkeling van nieuwe huurwoningencomplexen.

    ZOM Development
Blijf op de hoogte!
  • van ontwikkelingen op de Amerikaanse vastgoed markt.

  • *

Particulieren

Lokaal

Lokale kennis van de onderhavige markt is het uitgangsprincipe van iedere StoneBridge investering. StoneBridge investeert daarom alleen maar in markten waar StoneBridge of een van haar zusterbedrijven lokaal aanwezig is. Dit garandeert de noodzakelijke kennis en ervaring om in te spelen op economische en demografische veranderingen die kunnen optreden in de onderhavige markt. StoneBridge biedt Nederlandse investeerders hiermee de unieke mogelijkheid om met 'lokale' kennis te investeren in verschillende zeer aantrekkelijke vastgoedmarkten in Amerika.

Met haar wortels in Nederland betekent 'lokaal' voor StoneBridge ook lokale aanwezigheid in Nederland. Om de afstand tussen StoneBridge en haar investeerders en adviseurs zo klein mogelijk te houden worden de fondsen gestructureerd vanuit ons kantoor in Amsterdam en kunnen investeerders en geïnteresseerden ons bereiken tijdens de Nederlandse kantooruren. Persoonlijk contact kan derhalve eenvoudig en frequent plaatsvinden.

Onafhankelijk

StoneBridge en haar zusterbedrijven vormen een groep bedrijven gespecialiseerd in Amerikaans residentieel vastgoed. De groep maakt deel uit van een Nederlandse Family-Office met een lange geschiedenis binnen vastgoedontwikkeling. Onafhankelijk van financiële consortia, maar met een aandeelhouder en management die een lange termijn visie hanteren, is continuïteit gewaarborgd. Hoewel StoneBridge doorlopend nieuwe investeringsmogelijkheden analyseert bestaat er geen druk om een minimaal aantal fondsen te initiëren. 

Sámen investeren

Door samen te investeren, bestaan er gelijke belangen tussen StoneBridge en haar mede-investeerders. De strikte selectiecriteria die StoneBridge hanteert, gelden daarom ook voor haar investeerders. StoneBridge wil transparant zijn naar haar investeerders en biedt de mogelijkheid om gedetailleerd door de verschillende berekeningen van een rendementsmodel te gaan, waarin alle vergoedingen en kosten inzichtelijk worden weergegeven. Ervan overtuigd dat de performance fees voor StoneBridge zijn gekoppeld aan het behaalde rendement, worden deze dan ook pas berekend en uitgekeerd na het succesvol afronden van een fonds.     

Ook u kunt mee-investeren in onze projecten en meedelen in onze rendementen. Wilt u weten hoe? Neem dan contact op met Frank Wolt

Klik hier voor onze voorwaarden.

Wilt u ook op de hoogte blijven? Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.