• ZOM Development

    Investeren in de ontwikkeling van nieuwe huurwoningencomplexen.

    ZOM Development

Vergunning

Als beheerder van het fonds maakt StoneBridge Investments B.V. gebruik van het registratieregime op grond van artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

StoneBridge is niet vergunningplichtig ingevolge de Wft en staat op grond van het prudentiële toezicht en het gedragstoezicht op financiële ondernemingen niet onder toezicht van de Wft. 

StoneBridge Investments BV is als beheerder AIFM-geregistreerd bij de AFM.

Blijf op de hoogte!
  • van ontwikkelingen op de Amerikaanse vastgoed markt.

  • *