• ZOM Development

    Investeren in de ontwikkeling van nieuwe huurwoningencomplexen.

    ZOM Development

Fiscaliteit

 

Voor fiscale doeleinden structureren wij onze Limited Partnerships als transparante rechtspersonen. Dit betekent dat toetreding van participanten en overdracht van participaties alleen met unanieme toestemming kunnen plaatsvinden. Het fonds heeft derhalve een besloten karakter.

Alle participanten in het LP zijn in de V.S. belastingplichtig voor hun gedeelte in de pro rata toegerekende resultaten. Dergelijke aangiften kunt u door uw accountant of belastingadviseur laten prepareren, maar ook wij kunnen u hierin adviseren.

De door ons gestructureerde fondsen zelf zijn transparant en derhalve niet belastingplichtig – noch in de V.S., noch in Nederland. De fondsen kwalificeren als een Box 3-investering, wat betekent dat de verkoopwinsten en de exploitatieresultaten uit de belegging niet meewegen in de bepaling van de inkomstenbelasting. Tussen Nederland en de V.S. bestaan bovendien verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. 

Wij adviseren u als (potentiële) belegger om onafhankelijk advies in te winnen over het investeren in onze vastgoedfondsen en de fiscale gevolgen ervan.

 

Blijf op de hoogte!
  • van ontwikkelingen op de Amerikaanse vastgoed markt.

  • *